Skip to content

ADME

หาคำตอบTarget Audience คืออะไร

Table of Contents

Target Audience คือสิ่งสำคัญ ที่แบรนด์จำเป็นต้องเรียนรู้

Target Audience คือ กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มคนที่แบรนด์เล็งเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการหรือมีความสนใจในสินค้าและบริการของแบรนด์ ซึ่งแบรนด์จะต้องมีวิธีหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เจอว่า
Target Audience มีอะไรบ้าง แล้ววางกลยุทธ์ในการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของ Target Audience ได้อย่างตรงจุด ซึ่งทำได้โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายขึ้นจากลักษณะเฉพาะ
หรือเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ รายได้ พฤติกรรมการซื้อ ความสนใจ เป็นต้น 

การหา Target Audience เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการตลาดออนไลน์ เนื่องจากจะช่วยให้แบรนด์สามารถโฆษณาและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มคนที่มีโอกาสสูงที่จะสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้น
ยิ่งถ้าหากได้ ADME Media บริษัทเอเจนซี่รับทำการตลาดออนไลน์ที่ดี มีคุณภาพ และมากด้วยประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือ ก็จะยิ่งทำให้แบรนด์ของคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ประเภทของ Target Audience คือสิ่งแรกที่แบรนด์ต้องรู้

ก่อนที่แบรนด์จะเริ่มหา Target Audience สำหรับทำการตลาดออนไลน์ ประเภทของ Target Audience
คือสิ่งแรกที่แบรนด์จะต้องรู้และทำความเข้าใจ ซึ่งปัจจุบัน ADME บริษัทเอเจนซี่รับทำการตลาดออนไลน์
สามารถที่จะช่วยค้นหา Target Audience เพื่อที่จะสามารถวางแผนการทำการตลาดได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด
และมีประสิทธิภาพ โดยประเภทของกลุ่มเป้าหมายสามารถแบ่งได้ ดังนี้

แบ่งตามจุดประสงค์ในการซื้อ (Purchase Intention)

เป็นการวิเคราะห์ความต้องการและจุดประสงค์ของผู้บริโภคว่าต้องการที่จะซื้อสินค้าหรือบริการประเภทใด
หรือกำลังแค่มองหาหรือค้นหาข้อมูลของสินค้าเพื่อทำการตัดสินใจอยู่ หรือว่ากำลังมองหาสินค้าแบบเจาะจงประเภทและแบรนด์นั้น ๆ เพื่อตั้งใจซื้อแบรนด์ของเราโดยเฉพาะ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจความต้องของ
Target Audience มากยิ่งขึ้น

แบ่งตามความสนใจ (Interests)

ประเภทหนึ่งของการพิจารณา Target Audience คือ การพิจารณาจากความสนใจและความชื่นชอบของผู้บริโภค
ในด้านต่าง ๆ เพื่อดูว่าแบรนด์สามารถตอบโจทย์และเชื่อมโยงกับผู้บริโภคในด้านใดได้บ้าง เช่น ความสนใจด้านกีฬา ความสนใจในสื่อบันเทิง ความสนใจด้านเทคโนโลยี ความสนใจในการพัฒนาตนเอง เป็นต้น

แบ่งตามวัฒนธรรมย่อย (Subculture)

การแบ่งตามวัฒนธรรมย่อยของ Target Audience คือ กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจและระบุตัวตนของตนเอง
ตามความชื่นชอบที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะมีการแบ่งปันประสบการณ์ในสิ่งที่ชื่นชอบกันในกลุ่ม 

โดยกลุ่มคนที่ชื่นชอบรถยนต์ ก็จะมีการมองหาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น อะไหล่และอุปกรณ์บำรุงรักษา ตกแต่งรถ เป็นต้น หรือกลุ่มคนที่รักสุขภาพ ก็มักจะมองหาอาหารไม่ว่าจะเป็นขนมหรืออาหารมื้อหลักที่ช่วยดูแลสุขภาพ ซึ่งถ้าหากแบรนด์สามารถเข้าใจ Target Audience เหล่านี้ได้อย่างตรงจุดก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการของแบรนด์ได้ง่ายมากขึ้น

วิธีหา Target Audience คือสิ่งที่ต้องมี เพื่อเจอลูกค้าที่ใช่

มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะหา Target Audience ของแบรนด์ให้เจอได้อย่างไร มีวิธีหาลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย แบบไหนที่จะสามารถได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงกับแบรนด์ ซึ่ง ADME มีบริการรับทำตลาดออนไลน์
ซึ่งครอบคลุมถึงการช่วยให้แบรนด์ของคุณหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำการตลาดออนไลน์ของแบรนด์ได้อย่างแน่นอน ซึ่งวิธีการหา Target Audience สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

การใช้ Google Analytics

Google Analytics เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำแบรนด์ของคุณสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และหาได้ว่า Target Audience คือใคร การใช้ Google Analytics ทำให้คุณสามารถที่จะดูข้อมูลเชิงลึกของเว็บไซต์ได้ โดยจะมีการแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ตาม เพศ อายุ สถานที่ที่คนเหล่านั้นอยู่ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบกราฟหรือแผนภูมิรูปแบบต่าง ๆ ที่มีสีสันสวยงาม ช่วยให้คุณดูข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้น

การดูข้อมูลเชิงลึกจากโซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียคือสิ่งสำคัญที่แบรนด์จะใช้ในการสื่อสารและเสนอโปรโมชันกับผู้บริโภค ซึ่งโซเชียลมีเดียเหล่านี้จะมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ ไว้เช่นกัน เพื่อที่จะดูได้ว่าผู้ที่เข้ามาชมหน้าโปรไฟล์แบรนด์ของคุณเป็นเพศไหน มีอายุอยู่ในช่วงใด มาจากที่ไหนบ้าง เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ มีความสนใจในสินค้าหรือบริการชิ้นไหนของแบรนด์เป็นพิเศษ
มีอัตราการกดสนใจรูปภาพหรือข้อความของสินค้าและผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด หรือแม้แต่พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของบุคคลนั้น ๆ

การดูข้อมูลจากเว็บไซต์

เว็บไซต์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะใช้แนะนำแบรนด์ รวมถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่มีให้สำหรับกลุ่มเป้าหมายเข้ามาชมได้ โดยสามารถดูได้จากการที่แบรนด์โพสต์ข้อมูลหรือสินค้าบางอย่างลงบนเว็บไซต์ และดูว่าเนื้อหาประเภทไหน
ที่ลูกค้าชื่นชอบ ซึ่งสามารถนำโพสต์นั้นไปโพสต์ต่อในโซเชียลมีเดียเพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจใกล้เคียงกัน
ได้อีกด้วย ซึ่งก็จะทำให้แบรนด์ได้รู้ว่า Target Audience คือใครสำหรับบนเว็บไซต์ และยังสามารถหา
Target Audience เพิ่มเติมได้จากช่องทางอื่น

การสัมภาษณ์และพูดคุยกับลูกค้า

การสัมภาษณ์และพูดคุยกับลูกค้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้แบรนด์ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ งานที่ทำ รายได้ เป็นต้น และยังสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้ถึงความชื่นชอบ
ว่าทำไมเขาถึงชอบแบรนด์ของเรา ชื่นชอบสินค้าไหนเป็นพิเศษเพราะเหตุใด มีความกังวลเรื่องไหนที่แบรนด์
สามารถช่วยเหลือได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้แบรนด์สามารถนำไปต่อยอดเพื่อหากลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นจากช่องทางอื่น

แบรนด์จะรู้ได้อย่างไรว่า Target Audience คือใครอย่างแท้จริง

หลังจากที่ได้รู้จักกับวิธีหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์แล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Target Audience ที่แท้จริง
คือใครกันแน่? เพื่อที่จะสามารถรู้ได้ว่า Target Audience คือใคร แบรนด์จึงต้องมีการทดสอบ โดยอาจจะทำตามวิธีเหล่านี้

1. ทำสรุป Target Audience ที่ได้จากการวิเคราะห์

หลังจากที่ทำการวิเคราะห์จนได้ผลออกมาแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เป็นใคร มีลักษณะ พฤติกรรม และอายุเท่าใด ให้คุณทำสรุปออกมาอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้ตระหนักว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไร และสามารถนำไปใช้ในการทำการตลาดของแบรนด์ได้อย่างตรงจุด

2. ทดสอบด้วยการโฆษณาในโซเชียลมีเดีย

เมื่อคุณสรุปได้แล้วว่า Target Audience คือใคร จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีต่าง ๆ ให้คุณลองทำโฆษณาลงใน
โซเชียลมีเดียอย่าง Instagram หรือ Facebook และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เห็นโฆษณาดังกล่าว
อย่าลืมกำหนดเป้าหมายด้วยว่าโฆษณาดังกล่าวจะต้องมียอดการสั่งซื้อ การกดไลก์ หรือการติดตามเพิ่มมากขึ้นเท่าใด เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าโฆษณาดังกล่าวตรงกับกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากพอหรือไม่

3. วัดผลและนำผลที่ได้มาปรับใช้
 
เมื่อโฆษณาของคุณถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว จากนั้นให้คุณคอยติดตามดูข้อมูลการรายงาน เพื่อพิจารณาว่าโฆษณานั้นประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เมื่อได้ข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วก็จะทำให้สามารถนำข้อมูล
มาปรับใช้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์ตั้งไว้ตรงกับผลที่วัดได้กับโฆษณาหรือไม่ ถ้าหากยังไม่ตรงอาจจะลอง
ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขอื่น ๆ เข้ามาเพื่อให้ได้ Target Audience ที่ตรงมากยิ่งขึ้น

4. การหมั่นเก็บข้อมูลรายละเอียดของลูกค้า

การเก็บข้อมูลของลูกค้า เป็นเรื่องที่ควรทำและสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าใจและพัฒนา Target Audience
ที่เราจะเลือกใช้ให้ตรงกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ แต่การจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของใครก็ตาม ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย
ดังนั้น ADME แนะนำให้ทางแบรนด์ลองพิจารณาเก็บข้อมูลลูกค้าโดยการ

  • สมัครสมาชิกเพื่อสะสมคะแนน จะทำให้เราได้ทราบว่า ใคร อายุ เพศ เบอร์โทร อีเมล ใด มักจะซื้อสินค้าหรือบริการประเภทไหนจากเรา
  • ทำกิจกรรมให้ลูกค้าร่วมสนุก อาจจะเป็นกิจกรรมให้ตอบคำถามสั้น ๆ เกี่ยวกับแบรนด์ จากนั้นเราก็เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ลูกค้าให้มา เพื่อวางแผนการพัฒนา Target Audience ต่อไป

ถ้าแบรนด์ของเรามีมากกว่า 1 Target Audience ได้หรือไม่

เป็นเรื่องปกติที่แบรนด์หรือธุรกิจจะมีกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 1 กลุ่ม เนื่องจากการขายสินค้าและบริการที่มีมากกว่า
1 ชนิด ก็ต้องมีผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อแบรนด์รู้ว่า Target Audience คือคนมากกว่า 1 กลุ่ม ก็มีหน้าที่
ในการทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนแคมเปญหรือโปรโมชันของแบรนด์ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายและประสิทธิภาพของแบรนด์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

การรู้ว่า Target Audience คือใคร ส่งผลดีอย่างไรต่อแบรนด์

การที่แบรนด์รู้ว่า Target Audience คือใคร ส่งผลดีและมีความสำคัญอย่างมากต่อแบรนด์ เพราะจะทำให้แบรนด์สามารถทำการตลาดและโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อดีของการรู้ Target Audience คือ

  • ช่วยให้แบรนด์มีทิศทางในการทำการตลาดที่ชัดเจน
  • สามารถเข้าถึงและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
  • เพิ่มยอดขายและกำไรให้กับแบรนด์
  • ช่วยให้แบรนด์มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำการตลาดให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมาย
  • พัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น

เพราะการรู้จัก Target Audience คือสิ่งสำคัญ ADME พร้อมช่วยคุณ

ADME Media เอเจนซี่รับทำการตลาดออนไลน์อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ SEO Social Media Ads Google Ads และ Content Marketing พร้อมที่จะช่วยคุณหา Target Audience ที่ใช่ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ให้เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ ด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้แบรนด์ของคุณก้าวนำคู่แข่งอย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพบนโลกออนไลน์

การรู้ Target Audience คือหนึ่งสิ่งสำคัญในการทำการตลาดของแบรนด์ต่าง ๆ  เพราะสามารถทำให้แบรนด์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งถ้ารู้วิธีหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
และการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย อย่างมืออาชีพแล้วจะยิ่งทำให้รู้ว่าแท้จริงแล้ว Target Audience มีอะไรบ้าง
ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีกลุ่มเดียวเสมอไป และยิ่งหากได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดออนไลน์อย่าง ADME
มาช่วยด้วยแล้วก็จะยิ่งพัฒนาแบรนด์ของคุณให้ประสบความสำเร็จและเข้าถึง Target Audience ได้มากยิ่งขึ้น