Skip to content

ADME

About us ‘แอดมี’ (ADME Digital Agency)

แอดมี หรือ บริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด (ADME Digital Agency) คือที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์ แอดมี มีเดียพร้อมให้บริการธุรกิจทุกระดับอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยบริการที่หลากหลาย เพื่อร่วมจับมือธุรกิจให้มุ่งสู่ความเป็นที่ 1 เหนือคู่แข่ง

“โลกที่เปลี่ยนไปกับวิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้คนใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียและค้นหาสิ่งที่ต้องการหรือสนใจผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้น หากธุรกิจทำโฆษณาหรือทำการตลาดแบบเดิม ๆ ก็อาจไม่ได้รับมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอีกต่อไป แล้วจะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการมีผู้ช่วยดี ๆ และที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณ”

ADME

ด้วยเหตุนี้แอดมีจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจ ให้ธุรกิจในทุกระดับสามารถทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อโอกาสดี ๆ ในการต่อยอดให้ธุรกิจเติบโต พิชิตใจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทางการตลาดออนไลน์ที่ได้ตั้งไว้ ในยุคที่ทุกอย่างล้วนอยู่บนพื้นฐานของออนไลน์

…จุดเริ่มต้นของ ADME…

บริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด (ADME Digital Agency) เริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนที่มีความชื่นชอบในเรื่องของการทำธุรกิจและการทำการตลาดออนไลน์ และมีแนวคิดที่ต้องการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่มี เพื่อมาช่วยเหลือและจับมือกับธุรกิจต่าง ๆ ให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัลนี้ ทำให้ได้มีการรวมตัวของทีมงานระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดออนไลน์ขึ้น ซึ่งนำโดยคุณเน็ท (บัณฑิตา ชีพธำรง) และคุณโอ็ค (บัญชา เหลืองทวีทรัพย์) CEO รุ่นใหม่ มากความสามารถ ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์มายาวนานกว่า 8 ปี 

โดยทีมงานมือหนึ่งของทางแอดมี (ADME) ได้ร่วมกันออกแบบบริการให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์ และพร้อมที่จะแนะนำเคล็ดลับดี ๆ ให้แบรนด์หรือธุรกิจต่าง ๆ สามารถเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำการตลาดออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ ที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร เน้นคุณภาพ และผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจนั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ผ่านคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์แบบ Private Course และมีบทความความรู้ดี ๆ ให้ได้ติดตามกันแบบฟรี ๆ อีกด้วย

ด้วยจุดเริ่มต้นนี้ จึงทำให้บริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด (ADME Digital Agency) หรือ แอดมี เป็น Digital Agency ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะการผลักดันให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถพัฒนา เติบโต และมุ่งสู่การเป็นที่ 1 เหนือคู่แข่งได้ในสมรภูมิของการทำธุรกิจและการแข่งขันทางการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน 

Concept : “Sharing Is Having More” 

แอดมี มีเดียได้ให้บริการภายใต้ Concept “Sharing Is Having More” หรือก็คือ “เพราะการให้ คือการได้รับ” โดยมุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับทุกธุรกิจ เพราะความสำเร็จของธุรกิจของคุณ ก็คือความภาคภูมิใจของเรา

บริการแบบ One Stop Digital Services ครบเครื่อง เรื่องการตลาดออนไลน์

บริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด (ADME Digital Agency) ได้มีการให้บริการแบบ One Stop Digital Services ครบ จบ ในเรื่องการตลาดออนไลน์ที่นี่ที่เดียว โดยแอดมีจะให้ดูแล ดำเนินการ และให้บริการอย่างครอบคลุม ดังนี้

1. ให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับธุรกิจ

แอดมี (ADME Digital Agency) มีการดำเนินการให้คำปรึกษาธุรกิจในทุกรูปแบบ โดยการดูแล ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาตามความเหมาะสมของธุรกิจ โดยบริการนี้จะครอบคลุมทุกรูปแบบของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด มีเป้าหมายทางการตลาดเป็นอย่างไร ธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก รวมไปจนถึงเป็นธุรกิจที่อยู่ในระดับใดใน Marketing Funnel เราก็พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยทีมงานมืออาชีพ

เรามีทีมงานมืออาชีพที่ดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดออนไลน์ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ระดับของธุรกิจใน Marketing Funnel วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของธุรกิจ วิเคราะห์คู่แข่ง และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การทำการตลาดออนไลน์กับทางแอดมี มีเดียได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

3. วางกลยุทธ์และบริการตามความเหมาะสม

บริการของเราครอบคลุมถึงการวางกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจ รูปแบบของการทำการตลาดออนไลน์ และแพลตฟอร์มที่ธุรกิจต้องการจะเผยแพร่ โดยการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้วิเคราะห์มาสร้างเป็นแผนการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับธุรกิจนั่นเอง

4. ดำเนินงานตามแผนการตลาดอย่างรัดกุม

แอดมี มีทีมงานมือหนึ่งที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ โดยตรง ที่พร้อมให้บริการดูแลและดำเนินการตามแผนการตลาดที่ได้วางไว้ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ดำเนินการ สอดแทรกกลยุทธ์ และเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ตามช่องทางที่เหมาะสมที่สุด ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในแพลตฟอร์มนั้น ๆ ตามแผนการตลาดและกลยุทธ์ที่ได้วางแผนไว้อย่างรัดกุม

5. วิเคราะห์ พร้อมรายงานผล

บริการของแอดมี มีเดียในส่วนสุดท้ายคือการวิเคราะห์ผลในการทำการตลาดออนไลน์ พร้อมรายงานผลให้ได้ติดตามอย่างละเอียด เพื่อให้ธุรกิจที่เข้ามาทำการตลาดออนไลน์กับเราได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการทำการตลาดออนไลน์ในครั้งนั้น รวมถึงยังสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาดออนไลน์ให้ตอบโจทย์กับธุรกิจมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

เรียกได้ว่า แอดมี พร้อมช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และรับทำการตลาดให้ธุรกิจในทุกระดับแบบ One Stop Digital Services ที่มีครบไม่ว่าจะเป็นการรับทำ SEO (Search Engine Optimization) , รับทำ Content Marketing , รับทำ Social Media แพลตฟอร์มต่าง ๆ , รับทำ Google Ads และ ทำโฆษณาลงในเว็บไซต์ Partners ของทาง Google รวมไปจนถึงบริการรับทำ Website พร้อมยังมีคลาสเรียนแบบ Private Course และบทความดี ๆ มากมายให้ได้เรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้อีกด้วย

แนวคิดแบบ “Work and Grow With Partners”

บริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด (ADME Digital Agency) มีแนวคิดของธุรกิจแบบ “Work and Grow With Partners” พร้อมดูแล จับมือ และเติบโตไปพร้อม ๆ กับ Partners หรือธุรกิจที่เข้ามารับบริการรับทำการตลาดออนไลน์กับเรา เป็นการให้คำปรึกษาและให้บริการรับทำการตลาดออนไลน์โดยเปรียบธุรกิจของ Partners เสมือนเป็นธุรกิจของเราเอง ให้การทำการตลาดในทุกครั้งได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดกับธุรกิจนั้น ๆ นั่นเอง

คุณโอ็ค บัญชา เหลืองทวีทรัพย์ (Bancha Luangtaweesub) เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแอดมี (ADME Digital Agency) ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์อย่างครบวงจร ที่มีดีกรีทางด้านการศึกษาและประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ที่ไม่ธรรมดา

โดยคุณโอ็คนั้นจบจาก Mahidol University International College, Marketing และ Laval University, Canada และด้วยความมุ่งมั่นและไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ทำให้คุณโอ็คได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์มายาวนานกว่า 8 ปี และตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณโอ็คได้ถูกรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล รวมถึงได้ร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนําต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากมาย

นอกจากนี้ในปี 2022 คุณโอ็คได้รับคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้และความสามารถในด้านการตลาดออนไลน์มากมาย ให้เป็นหนึ่งใน LINE Certified Coach ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์ที่มีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำธุรกิจต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจในแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยเฉพาะในแพลตฟอร์ม LINE 

เพราะ “เมื่อใดที่คุณหยุดอยู่กับที่ เท่ากับวันนั้นคุณได้แพ้แล้ว” นี่คือแนวคิดของคุณโอ็ค (บัญชา เหลืองทวีทรัพย์) ที่แสดงให้เห็นว่าการพยายามทำอะไรสักอย่าง ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้สำเร็จอย่างรวดเร็วเหมือนคนอื่น แต่ก็ยังมีความก้าวหน้า และค่อย ๆ เกิดการพัฒนา สะสมจนเป็นความสำเร็จ ตรงกันข้าม หากเราเลือกที่จะหยุด ไม่พัฒนา ไม่ลองทำอะไรใหม่ ๆ ไม่เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ และไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวทันวิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่ไม่เหมือนเดิม นั่นก็แปลว่าเราจะไม่มีทางไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ และได้แพ้ไปแล้วตั้งแต่เราได้เริ่มหยุดอยู่กับที่นั่นเอง

เรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่การันตีได้ถึงการเป็นนักการตลาดออนไลน์มือฉมังของคุณโอ็ค บัญชา เหลืองทวีทรัพย์ (Bancha Luangtaweesub) ที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ ให้ Partners หรือธุรกิจที่เข้ามารับบริการทางด้านการตลาดออนไลน์กับแอดมี มีเดียได้รับบริการที่ดีที่สุด และสามารถนำความรู้จากคำแนะนำที่ได้รับไปต่อยอดการทำการตลาดออนไลน์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณเน็ท บัณฑิตา ชีพธำรง (Bantita Cheeptumrong) อีกหนึ่งผู้ก่อตั้งบริษัทแอดมี (ADME Digital Agency) โดยคุณเน็ทจบการศึกษาปริญญาตรีจาก Bachelors of Arts in Economics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้วยความหลงใหลในด้านการตลาด จึงได้ศึกษาต่อและจบการศึกษาปริญญาโทจาก MSc Marketing, University of Manchester, United Kingdom

จากนั้นก็เดินหน้าเก็บเกี่ยวสั่งสมประสบการณ์ด้านการตลาด โดยเฉพาะด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) หรือการตลาดออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งดูแลธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงเป็นที่ปรึกษาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบธุรกิจ B2B หรือ B2C ในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

และในปี 2022 คุณเน็ท (บัณฑิตา ชีพธำรง) ก็มีโอกาสได้รับเลือกจากทาง LINE Thailand ให้ได้เป็นหนึ่งใน LINE Certified Coach ปี 2022 และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรสอนและอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์มากมาย

“…เพราะโลกไม่เคยหยุดนิ่ง”

สำหรับคุณเน็ทแล้วเรื่องใดๆ ในโลกดิจิทัลนั้นเกิดขึ้นและผ่านไปอย่างรวดเร็วมาก ในฐานะที่เป็นนักการตลาด หรือ Marketer คุณเน็ทให้ความสำคัญกับการอัปเดทข้อมูลข่าวสารและสิ่งต่างๆ บนโลกดิจิทัลเพื่อให้ก้าวทันโลกเป็นอย่างมาก เพื่อต้องการจะแนะนำข้อมูล หรือสิ่งที่ดีและถูกต้องให้กับลูกค้า ร่วมถึงผู้ประกอบการท่านอื่นๆ เป็นสำคัญ

จากแนวคิดนี้ ทำให้คุณเน็ทสั่งสมประสบการณ์ความรู้มากมาย พร้อมที่จะแชร์เรื่องราวอัปเดทต่างๆ บนโลก Digital Marketing ให้กับคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนสำคัญ หรือผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจทั่วไป ให้ทุกคนได้เดินก้าวไปอย่างพร้อมเพียงกัน โดยใช้ ADME เป็นสื่อในการสื่อสารข้อมูลความรู้อัปเดทในโลกการตลาดออนไลน์ ผ่านเพจ ADME บนช่องทาง Facebook อย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งต่อความรู้และแชร์เรื่องราวบนโลกดิจิทัลที่ไม่หยุดนิ่งนี้แก่ทุกคน

ในปัจจุบัน การที่แบรนด์ของคุณจะเริ่มทำแคมเปญทางการตลาดออนไลน์ออกมาสักแคมเปญหนึ่ง การมี Agency รับทําการตลาดออนไลน์ครบวงจร มาช่วยดูแล บริหาร รวมไปถึงให้คำปรึกษาระหว่างการทำแคมเปญ ย่อมช่วยให้แบรนด์ของคุณทำงานได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงบริษัทรับทําการตลาดออนไลน์ยังสามารถใช้ความรู้ เทคนิคที่มี ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมี รวมถึงประสบการณ์ในการทำการตลาดออนไลน์มาทำให้แคมเปญครั้งนี้ของคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้วย

โดยในวันนี้แอดมี (ADME) จะมาบอกเล่าถึงวิธีการที่คุณควรใช้ในการคัดสรรบริษัทโฆษณาออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จให้กับแคมเปญทางการตลาด รวมไปถึงแบรนด์ของคุณได้อย่างมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยจะมีสิ่งไหนที่คุณควรจะต้องนำมาพิจารณาในการคัดสรร Agency รับทําตลาดออนไลน์ในแต่ละครั้งบ้าง เราไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันเลย

 

เตรียมตัวคุณให้พร้อม ก่อนเริ่มมองหาบริษัทรับทําการตลาดออนไลน์ 

หากคุณกำลังเริ่มมองหาบริษัทรับทําการตลาดออนไลน์ แอดมี (ADME) ขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวให้พร้อม โดยการวางแผนสิ่งต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพูดคุยและทำข้อตกลงร่วมกันกับบริษัทรับทําการตลาดออนไลน์ เพื่อให้บริษัทรับทําการตลาดออนไลน์นั้นสามารถเข้าใจได้ถึงวัตถุประสงค์ ความต้องการ และสโคปของงานที่ธุรกิจของคุณต้องการจากการจับมือกันร่วมทำการตลาดออนไลน์ในครั้งนี้ 

โดยคุณสามารถเตรียมตัวได้ผ่านคำถาม 9 ข้อก่อนมองหาบริษัทโฆษณาออนไลน์ ที่แอดมี มีเดียได้รวบรวมมา ดังนี้

 1. จุดประสงค์ของการทำแคมเปญการตลาดครั้งนี้คืออะไร?
 2. รายละเอียดของ Key Performance Indicator (KPI) มีอะไรบ้าง?
 3. กลุ่มเป้าหมายหลักที่คุณต้องการจะเข้าถึงเป็นใคร?
 4. งบประมาณในการหา Agency รับทําตลาดออนไลน์ครั้งนี้ มีอยู่เท่าไหร่?
 5. Owned Media ในแบรนด์ของคุณมีอยู่แล้วหรือไม่? และมีอะไรบ้าง?
 6. จุดเด่น-จุดด้อยของ Online Platforms ที่คุณจะทำแคมเปญการตลาดครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
 7. แบรนด์ของคุณมี Brand Guideline หรือ Corporate Identity อยู่แล้วหรือไม่? อย่างไรบ้าง?
 8. บริษัทโฆษณาออนไลน์ที่คุณจะเริ่มจ้างควรมีวิธีและขั้นตอนในการติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญอย่างไรบ้าง?
 9. วิธีการจ่ายเงินให้กับ Agency ควรเป็นในรูปแบบใดและผ่านช่องทางไหนบ้าง?

หากคุณเตรียมข้อมูลและตอบคำถามเหล่านี้ได้เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทรับทําการตลาดออนไลน์หรือติดต่อเข้ามาที่ บริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด (ADME Digital Agency) ได้เลย!

 

เลือกบริษัทโฆษณาออนไลน์ทั้งที ‘ต้องเลือกให้ดี เลือกให้เป็น’

วิธีการเลือก Agency รับทําตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยดูแลและวางแผนการทำแคมเปญการตลาดออนไลน์ของคุณให้ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้นไม่ยากเลย เพียงแต่คุณต้องทำการพิจารณาว่าบริษัทโฆษณาออนไลน์ที่เราสนใจนั้น มีความเป็นมืออาชีพมากพอหรือยัง มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ และจะสามารถจับมือธุรกิจของคุณให้เติบโตและประสบความสำเร็จขึ้นเป็นที่ 1 เหนือคู่แข่งได้อย่างไร 

ซึ่งการเลือกบริษัทโฆษณาออนไลน์ให้ดีสามารถทำตาม Tips สั้น ๆ ในการเลือกสรรบริษัทรับทําการตลาดออนไลน์ที่แอดมี (ADME) ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านด้านล่างนี้ ซึ่ง Tips ในแต่ละข้อจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ไปดูกัน

 

1. เช็คโปรไฟล์ของ Agency นั้น ๆ

คำแนะนำแรกจากแอดมี มีเดียในการเลือกบริษัทรับทําการตลาดออนไลน์นั้น คือ การเช็คโปรไฟล์ของ Agency ให้รอบคอบ โดยสิ่งที่คุณควรตรวจสอบจากโปรไฟล์ของบริษัทโฆษณาออนไลน์นั้น ๆ คือ 

✔ ความน่าเชื่อถือและคำรีวิวของลูกค้าที่เคยเข้ารับบริการ 

✔ แนวทางและสไตล์ในการทำคอนเทนต์และการทำโฆษณาออนไลน์ 

✔ ธุรกิจเคยทำการตลาดออนไลน์รูปแบบไหนบ้าง แบบไหนคือแบบที่ถนัด และแบบไหนคือแบบที่ไม่ถนัด

ขั้นตอนนี้จะทำให้คุณได้รับรู้ถึงความสามารถและสิ่งที่ Agency นั้นถนัดและไม่ถนัด อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่า Agency นั้น มีการรับทําการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรจริงหรือไม่ มีความปลอดภัยหรือไม่ และสามารถทำการตลาดออนไลน์ให้เหมาะสมและตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณได้หรือไม่นั่นเอง

 

2. ดูว่า Agency นั้นได้รับการยอมรับในสังคมหรือไม่

สำหรับข้อที่สองที่แอดมี (ADME) จะมาแนะนำคือการเช็คมาตรฐานและการยอมรับของบริษัทรับทําการตลาดออนไลน์นั้น โดยในส่วนนี้มีทริคการเช็คอยู่เล็ก ๆ น้อย ๆ โดยคุณอาจเข้าไปตรวจสอบได้ตามช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้ 

✔ เช็คความน่าเชื่อถือจากเว็บไซต์ของบริษัทรับทําการตลาดออนไลน์นั้น ๆ

✔ ตรวจสอบการรับรองมาตรฐานว่าบริษัทรับทําการตลาดออนไลน์นั้นได้รับการรับรองมาตรฐานอะไร จากองค์กรไหนบ้าง และองค์กรเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 

✔ ค้นหาอย่างง่ายผ่านช่องทาง Search Engine ต่าง ๆ เช่น Google ว่าได้รับการแสดงผลในหน้าไหนและอยู่อันดับใดของทาง Google รวมถึงมีเว็บไซต์อื่น ๆ เขียนถึง หรืออ้างอิงถึงหรือไม่นั่นเอง

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถตรวจสอบมาตรฐานและการยอมรับของบริษัทรับทําการตลาดออนไลน์ได้ง่าย ๆ ในเวลาที่รวดเร็ว

 

3. วัฒนธรรมองค์กรของ Agency นั้น ๆ เป็นอย่างไร

สำหรับข้อนี้ที่บริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด (ADME Digital Agency) จะมาแนะนำคือการสังเกตและตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กรของ Agency นั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร เข้ากับธุรกิจของคุณได้หรือไม่

โดยในส่วนนี้คุณอาจจะเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเจรจากัน หรือจะเป็นขั้นตอนการ Pitching ก็ได้ ซึ่งกระบวนการและรูปแบบที่ Agency ต่าง ๆ นำเสนอออกมา ย่อมสะท้อนในทางใดทางหนึ่งว่าวัฒนธรรมองค์กรของ บริษัทรับทําตลาดออนไลน์นั้น ๆ เป็นอย่างไรบ้าง หลักจากนั้นคุณจึงจะสามารถนำข้อมูลตรงนี้มาประกอบในการเลือกในภายหลัง ว่าคุณมีเคมีตรงกันกับ Agency ไหน และสบายใจที่จะทำงานกับ Agency ไหนมากที่สุดนั่นเอง

 

4. ดูความยาก-ง่ายในการติดต่อสื่อสาร

และข้อสุดท้ายของการเลือก Agency รับทําตลาดออนไลน์ที่แอดมี (ADME) จะมาแนะนำนั้นก็คือการตรวจสอบดูดูความยาก-ง่ายในการติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจของคุณกับ Agency ต่าง ๆ ว่าสามารถติดต่อ พูดคุย ยากหรือง่ายเพียงใด มีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือไม่

เนื่องจากในขั้นตอนการเริ่มทำงานร่วมกัน การสื่อสารจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการปรับความเข้าใจในแคมเปญให้ตรงกัน เพราะฉะนั้น Agency ที่คุณเลือกควรจะเป็น Agency ที่มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย ชัดเจน และมีผู้รับผิดชอบในการประสานงานหรือสื่อสารแต่ละครั้งอย่างชัดเจน รวมถึงต้องเป็นบริษัทโฆษณาออนไลน์ที่มักจะสามารถติดต่อสื่อสารงานกันได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย


ซึ่งแน่นอนว่า บริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด (ADME Digital Agency) เป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์ที่พร้อมช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และรับทำการตลาดให้ธุรกิจในทุกระดับ โดยเป็น Agency ที่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และยังสามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกันได้อย่างง่ายดาย ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอน

แอดมี (ADME) มุ่งหน้าขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิตอล เน้นการทำการตลาดออนไลน์อย่างมีคุณภาพ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยบริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกรูปแบบของการทำการตลาดออนไลน์ เรียกได้ว่าแอดมีเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตัวเลือกแรกของที่ปรึกษากลยุทธ์ตลาดออนไลน์ที่ธุรกิจจะต้องนึกถึง!

 

บริการที่ แอดมี มีเดีย รับทําตลาดออนไลน์

บริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด (ADME Digital Agency) ได้มีทีมงานมือหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ของการทำการตลาดออนไลน์โดยเฉพาะ ที่จะมาดูแล ให้คำปรึกษา และวางแผนการทำการตลาดออนไลน์ให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ ผ่านบริการต่าง ๆ เหล่านี้

 

1. Search Engine Optimization (SEO)

บริการ SEO หรือ Search Engine Optimization จากแอดมีนี้ จะสามารถช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีการจัดการที่เป็นระบบ ระเบียบมากขึ้น รวมถึงทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูง ๆ และสามารถขึ้นแสดงผลในหน้าแรก ๆ ของหน้าแสดงผลการค้นหา Search Engine ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนั่นจะช่วยให้กลุ่มลูกค้ามองเห็นธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น เพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจ และทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือได้นั่นเอง

ซึ่งบริการรับทำ SEO หรือ Search Engine Optimization ของ ADME จะประกอบไปด้วยรูปแบบต่าง ๆ คือ

✔ Onsite Technical Audit and Implementation

✔ SEO Onsite Content Service

✔ Backlinks or Link building

✔  Local Listing

✔  Google My Business Management

✔  UX UI Recommendation

✔  Sitemap Consultation

✔  Website Health Check

โดยแอดมีจะเน้นในเรื่องของการช่วยดูแลการทำ SEO ให้ประสบความสำเร็จโดยการคำนึงถึงองค์ประกอบที่ต้องมีในการเริ่มทำคอนเทนต์ SEO ต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ Keywords , Meta Tags (Title Meta Tags และ Meta Description) , Headings หรือหัวข้อ , เนื้อหาภายในบทความ , ชื่อภาพ และ Alt Text ของภาพ , Internal Links และการทำ Backlinks นั่นเอง

เรียกได้ว่าบริการนี้จะทำให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพ ตรงตามหลักเกณฑ์ของ Google และสามารถขึ้นไปแสดงผลในหน้าแรกและอันดับต้น ๆ ของหน้าแสดงผลการค้นหาบน Search Engine อย่าง Google ได้ในระยะยาว

 

2. Google Ads

นอกจากบริการรับทำ SEO หรือ Search Engine Optimization แล้ว ทางแอดมี มีเดียยังมีบริการรับทําตลาดออนไลน์เกี่ยวกับ Google Ads รวมไปจนถึงการทำโฆษณาลงในเว็บไซต์ Partners ของทาง Google ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักได้อย่างง่ายดายมากขึ้น อีกทั้งยังตอบโจทย์การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจ ช่วยเพิ่มยอดขาย รวมถึงช่วยทำให้เป็นที่รับรู้และมองเห็นของกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ได้อย่างโดยตรงมากยิ่งขึ้น 

โดยบริการรับทําตลาดออนไลน์เกี่ยวกับ Google Ads ของแอดมีครอบคลุมถึงส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

✔ ดูแล วางแผน และรับทำ SEM (Search Engine Marketing)
✔ ทำโฆษณา GDN (Google Display Banner)
✔ ทำโฆษณาลงใน Youtube
✔ โปรโมทแอปพลิเคชัน ผ่าน Universal App. Campaign
✔ เพิ่มยอดขายผ่านการทำ Shopping Ads
✔ ทำ Remarketing  

เรียกได้ว่าบริการนี้จะทำให้ธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์จากการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง และการใช้แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง Google ในการทำโฆษณาออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนหรือกลุ่มลูกค้าจำนวนมากได้นั่นเอง

 

3. Content Marketing

บริษัท แอดมี มีเดีย จำกัดมีอีกหนึ่งบริการที่จะขาดไปไม่ได้เลยในการทำการตลาดออนไลน์ นั่นก็คือบริการรับทำ Content Marketing เพราะ Content เป็นเสมือนหัวใจที่จะทำให้การทำตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ นั้นมีคุณภาพ และสามารถเข้าไปครองใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำตามคำกล่าวที่ว่า ‘Content is King’

โดยบริการรับทําตลาดออนไลน์ Content Marketing ของทางแอดมี มีเดียนั้นครอบคลุมถึงส่วนต่าง ๆ เหล่านี้

✔ วิเคราะห์ระดับของธุรกิจ
✔ วางแผนการทำ Content Marketing ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระดับของธุรกิจ
✔ เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
✔ จัดทำ Content Marketing ตามรูปแบบธุรกิจและแพลตฟอร์มที่เหมาะสม
✔ วางแผนและเผนแพร่ Content Marketing ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด
✔ ทดสอบ วิเคราะห์ และสรุปผลลัพธ์การทำ Content Marketing

ซึ่งส่วนนี้ทางแอดมีจะช่วยให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จัก เชื่อถือได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมากขึ้น จากการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่โดดเด่นและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และการบริหารจัดการ Content Marketing ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างแข็งแกร่ง

 

4. Social Media

ในส่วนนี้แอดมี (ADME) จะมีทีมงานมากประสบการณ์ และมีสไตล์การทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามธรรมชาติของแต่ละรูปแบบของธุรกิจหรือแต่ละแบรนด์ เพื่อช่วยสร้างสรรค์โฆษณาทั้งในส่วนของคอนเทนต์และ Artworks ให้มีคุณภาพมากที่สุด โดยเราจะเน้นการดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้สนใจ จดจำ และกลับมาซื้อสินค้าของธุรกิจ เน้นการปิดการขาย ให้ธุรกิจมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น จากฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเอง

ซึ่งคุณมั่นใจได้เลยว่าการทำการตลาดออนไลน์บน Social Media แพลตฟอร์มต่าง ๆ จากบริษัทโฆษณาออนไลน์อย่างบริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด จะสามารถดึงดูดใจเหล่า Social Media Users และกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสในการเข้ามาเป็นลูกค้าของธุรกิจของคุณได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอน เพราะเราจะมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวางแผนช่วงเวลาในการทำการตลาดออนไลน์ให้เหมาะสมกับธุรกิจตามข้อกำหนดบนแพลตฟอร์มนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น

✔ Facebook
✔ Google
✔ Instagram
✔ Youtube
✔ Twitter
✔ TikTok
✔ LINE OA
✔ LINE Labs
✔ Linkedin Ads

โดยเราพร้อมรับออกแบบ วางแผน และรับทำการตลาดออนไลน์บน Social Media แพลตฟอร์มต่าง ๆ ในรูปแบบของภาพนิ่งทั้ง ภาพเดี่ยว (Single Banner) , อัลบั้ม (Album) หรือ อินโฟกราฟิก (Infographic) รวมถึงภาพเคลื่อนไหวอย่างวิดีโอ (Video) , แอนิเมชั่น (Animation) และอื่น ๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งทุกรูปแบบการทำการตลาดออนไลน์บน Social Media แพลตฟอร์มต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแน่นอน!

 

5. Website

บริการสุดท้ายที่ตอกย้ำการรับทําการตลาดออนไลน์ครบวงจรของแอดมี (ADME) ได้อย่างดีเยี่ยม นั่นก็คือบริการรับทำ Website ซึ่งในส่วนนี้เราจะช่วยให้คำแนะนำและคำปรึกษา รวมไปถึงช่วยออกแบบเว็บไซต์ของคุณให้ดูมีระบบระเบียบมากขึ้น จัดเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องตามหลักการสร้างยอดขาย และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมถึงสามารถวัดผลได้จริง เพื่อให้เหมาะแก่การเป็นเว็บไซต์สำหรับการทำธุรกิจมากที่สุด และสามารถสร้างผลกำไรได้มากที่สุดต่อไปนั่นเอง

เพราะ Website ก็เป็นอีกหนึ่งสื่อนำเสนอข้อมูลออนไลน์ที่สำคัญ ที่มีส่วนช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ บริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด จึงได้มีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และรับทำ Website โดยครอบคุลมถึงส่วนต่าง ๆ ดังนี้

✔ ทำ Website WordPress เพื่อส่งเสริมการขาย
✔ ดีไซน์หรือออกแบบ Website ให้สวยงาม
✔ ดูแล Website ให้มีประสิทธิภาพ
✔ โปรโมทให้ Website เป็นที่รู้จัก
✔ ปรับปรุงและพัฒนา Website (Website Maintenance)

เรียกได้ว่าบริการรับทำ Website จากแอดมี มีเดียนี้จะทำให้เว็บไซต์ของธุรกิจของคุณเป็น Website ที่มีคุณภาพ สามารถดูได้จากทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นช่องทางในการโฆษณา ให้ข้อมูล และประชาสัมพันธ์ธุรกิจได้จริง อีกทั้งยังสามารถต่อยอดการทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างหลากหลายในอนาคต

 

เรียนรู้การตลาดออนไลน์ด้วยตัวเอง กับ คอร์สเรียน Private Course 

นอกจากบริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด จะมีบริการรับทำการตลาดออนไลน์อย่างครบวงจรแล้ว ธุรกิจยังสามารถเข้ามาเรียนรู้การตลาดออนไลน์เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ ผ่านคอร์สการตลาดออนไลน์ จากแอดมี ที่สามารถเลือกบทเรียนและสิ่งที่ต้องการเรียนรู้เองได้ และแน่นอนว่าผู้สอนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ โดยตรง นำโดยคุณโอ็ค บัญชา เหลืองทวีทรัพย์ (Bancha Luangtaweesub) ผู้ก่อตั้งแอดมี (ADME Digital Agency) นั่นเอง 

ซึ่งคอร์สเรียน Private Course จากแอดมี มีเดียนั้นนอกจากจะสอนโดยครูผู้สอนมากฝีมือ ที่มีความสามารถ ทักษะ และความรู้ที่โดดเด่นแล้ว ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่

✔ เป็นการสอนที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบระหว่างครูผู้สอนได้

✔ สามารถแลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างการเรียนรู้ ไม่ปิดกั้นความคิด เน้นความเข้าใจจริง

✔ สามารถเลือกบทเรียนและสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ได้ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพ

✔ สามารถร่วมจัดตารางเวลาการเรียนการสอนได้ 

✔ สามารถสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ได้ตลอดคอร์สเรียน

✔ มีการเรียนการสอนที่ตรงประเด็น นำไปประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจได้จริง

ตอบโจทย์การเรียนรู้การตลาดออนไลน์ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นักศึกษา ผู้เริ่มต้นทำการตลาด หรือผู้บริหารธุรกิจ

โดยผู้ที่สนใจคอร์สเรียน Private Course สามารถเริ่มเรียนได้ง่าย ๆ เพียงติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งความต้องการ คอร์ส และเนื้อหาที่ต้องการเรียนรู้ จากนั้นเราจะทำการร่วมกันตกลงรายละเอียด จัดตารางการเรียนการสอนในวันและเวลาที่สะดวกร่วมกัน และเมื่อถึงวันและเวลานั้น ๆ ผู้เรียนก็สามารถเริ่มเรียนได้ทันที! 

 

บทความการตลาดฟรี แอดมี (ADME) พร้อมมีให้ติดตาม

เรียนรู้การตลาดออนไลน์อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ด้วยการติดตามบทความการตลาดออนไลน์ฟรี ๆ จาก ADME ที่จะอัปเดตอยู่เสมอผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใน Website , Facebook , LINE , Instagram หรือ Twitter ซึ่งทุกคนสามารถติดตามกันได้แบบฟรี ๆ พร้อมเรียนรู้การตลาดออนไลน์กันได้อย่างเต็มอิ่ม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างแน่นอน

โดยบทความการตลาดออนไลน์ของทางบริษัท แอดมี มีเดีย จำกัดนั้น จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังนี้

 • Brillion Marketing 

บทความการตลาดออนไลน์รูปแบบแรกที่แอดมี (ADME) พร้อมให้ทุกท่านได้ติดตามกันแบบฟรี ๆ คือหมวดหมู่ Brillion Marketing หรือก็คือการเจาะลึกตัวอย่างการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเหมาะกับธุรกิจหรือแบรนด์ต่าง ๆ โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ และร้านอาหาร เป็นต้น

 • Learning Hub 

ในส่วนของหมวดหมู่ Learning Hub ของบทความการตลาดออนไลน์จาก ADME นี้เป็นการรวบรวมเคล็ดลับ กลยุทธ์ และคำแนะนำสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ครอบคุลมทุกแพลตฟอร์มและทุกรูปแบบของการทำการตลาดออนไลน์ เป็นเหมือนคู่มือการตลาดออนไลน์ที่ธุรกิจจะต้องมีติดไว้ หากต้องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

 • Digital Update

สำหรับหมวดหมู่ Digital Update นี้ เป็นอีกหนึ่งบทความข่าวเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ที่ต้องห้ามพลาดจาก ADME เนื่องจากเป็นการ อัปเดตเทรนด์และข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ให้ได้ติดตามกันแบบ Real Time ทำให้คุณสามารถนำข้อมูลอัปเดตใหม่มาปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ก่อนใคร

 • Digiword 

หมวดหมู่ของบทความการตลาดออนไลน์จากบริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด หมวดหมู่สุดท้ายนี้ คือการรวบรวมคำศัพท์การตลาดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ที่ควรรู้ เพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามข่าวสาร หรือเรียนรู้การตลาดออนไลน์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นเหมือนก้าวแรกของการเริ่มเรียนรู้การตลาดออนไลน์ทุกทุกคนไม่ควรจะพลาดไป

โดยการเรียนรู้บทความการตลาดออนไลน์ฟรีจากแอดมี (ADME) เหล่านี้ จะช่วยให้ทุกคนได้รู้ทันข่าวสารก่อนใคร ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจ สามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างง่ายดาย และได้นำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ที่ได้รับจากบทความต่าง ๆ จากแอดมี มีเดียนั่นเอง

อย่าลืมมาติดตามเราเพื่อไม่ให้พลาดบทความความรู้ดี ๆ เพื่อประโยชน์ของทุกธุรกิจ ที่แอดมี (ADME Digital Agency) ได้รวบรวมมาให้ทุกคน!

Follow Us! ติดตามเรา

Contact Info ช่องทางติดต่อ ADME

หากคุณกำลังมองหาบริษัทโฆษณาออนไลน์ที่ใช่และมากไปด้วยประสบการณ์ 

ต้องที่ บริษัท แอดมี มีเดีย จำกัด

แอดมี (ADME) รับทําตลาดออนไลน์แบบครบวงจรและช่วยดูแลธุรกิจของคุณให้สามารถเติบโตเป็นที่ 1 เหนือคู่แข่ง อยากเข้าถึงกลุ่มเป้าในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องที่แอดมี มีเดียเท่านั้น!”

Contact Us

ADME รับทําการตลาดออนไลน์ครบวงจร พร้อมแล้วที่จะให้บริการคุณ