Skip to content

Private Course

เจาะกลยุทธ์เพื่อธุรกิจด้วยคอร์สการตลาดออนไลน์

เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การได้เรียนรู้และศึกษาคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์หรือเข้ารับการอบรมการตลาดออนไลน์ก็เป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้คุณพร้อมที่จะสร้างสรรค์กลยุทธ์ต่างๆ ผ่านการทำการตลาดออนไลน์ที่รัดกุม เพราะในปัจจุบัน ”ไม่ว่าใครหรือธุรกิจไหนก็หันมาเน้นทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์แล้วทั้งนั้น” อย่าให้คู่แข่งก้าวนำคุณไปไกล รีบเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าทางธุรกิจกับสุดยอดกลยุทธ์จากคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์

Show More


เนื่องจากการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว ด้วยคอนเทนต์ที่มีคุณภาพบวกกับกลยุทธ์ที่ดีและทักษะที่ได้เรียนรู้ผ่านคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์นั้นจะทำให้คุณสามารถสื่อสารเพื่อเข้าไปครองใจของกลุ่มเป้าหมายและแปรเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าของคุณได้อย่างแน่นอน แต่คอร์สเรียนที่มีอยู่ทั่วไปบางครั้งก็ไม่ตอบโจทย์เสมอไป…

Show Less

“การเลือกคอร์สการตลาดออนไลน์ที่ดีก็มีผล !!” 

อย่าเสียเวลากับคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ได้สามารถทำให้คุณได้รับความรู้ที่เหมาะสมในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง

แจ้งความต้องการ

บอกเราถึงคอร์สหรือเนื้อหาที่ต้องการรับการอบรม

จัดตารางการสอน

ตกลงรายละเอียดและคอร์สให้ตรงกับวันเวลาที่สะดวก

เริ่มเรียนทันที

เริ่มคอร์สอบรมด้วยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์

Private Course
คอร์สการตลาดออนไลน์ที่ ADME

คอร์สเรียนของ ADME จะเป็นแบบ Private Course ที่มีผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดออนไลน์มาอย่างยาวนาน เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง ตอบโจทย์คอร์สเรียนที่ดีด้วยการรับฝึกอบรมการตลาดออนไลน์ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นักศึกษา ผู้เริ่มต้นทำการตลาด หรือผู้บริหารธุรกิจ ก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างแน่นอน เพราะ Private Course ของ ADME จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำการตลาดออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้ก้าวทันโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ เพียงทำตาม 3 ข้อนี้คุณก็สามารถเรียน Private Course และเข้ารับการอบรมการตลาดออนไลน์ ได้อย่างง่ายดาย

  • บอกถึงความต้องการและเรื่องที่ต้องการเรียนรู้
  • ตกลงรายละเอียดของคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์และนัดวัน – เวลา ที่สะดวก
  • เริ่มเรียนกับผู้เชี่ยวชาญได้ทันที

ซึ่ง Private Course นั้นจะเป็นการนัดสอน เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อคิด หรือไอเดียได้อย่างสะดวก ซึ่งแตกต่างจากการสอนโดยใช้คลิป Video ที่จะไม่สามารถให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสอบถามผู้สอนได้นั่นเอง

คอร์สการทำการตลาดออนไลน์ตัวต่อตัว ส่วนตัว
ให้คำปรึกษาถึงการทำการตลาดออนไลน์

ความแตกต่างของ Private Course
กับ คอร์สเรียนออนไลน์ผ่านคลิป Video

เรียน Private Course กับ ADME ดีกว่าคอร์สธรรมดาอย่างแน่นอน !! โดยความแตกต่างของ Private Course กับ คอร์สเรียนออนไลน์ผ่านคลิป Video คือ

Private Courseคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านคลิป Video
สามารถโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้เป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่สามารถโต้ตอบกันได้
แลกเปลี่ยนไอเดียได้ระหว่างเรียนไม่สามารถแลกเปลี่ยนไอเดียได้
ผู้สอนสามารถตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ผู้สอนไม่สามารถตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้
ผู้สอนสามารถประเมินระดับความรู้ของผู้เรียนได้ผู้สอนไม่สามารถประเมินระดับความรู้ของผู้เรียนได้
ผู้เรียนมีสมาธิมากยิ่งขึ้นผู้เรียนถูกรบกวนได้ง่าย

Show More

จะเห็นได้ว่าข้อดีหลักๆ ของการเรียนแบบ Private Course คือผู้เรียนจะสามารถเข้าใจในบทเรียนได้จริง เพราะสามารถแลกเปลี่ยน ถามตอบข้อสงสัยกับผู้สอนได้ทันที รวมถึงเป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อและได้รับความรู้ไปอย่างเต็มเปี่ยมอีกด้วย

“เรียนกับ Private Course กับ ADME” เพื่อก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ให้คอร์สการตลาดออนไลน์เป็นตัวช่วยเพื่ออนาคตของการทำธุรกิจที่ก้าวหน้า

…ถ้าเป็นเรื่องการตลาดออนไลน์ให้ ADME อยู่เคียงข้างคุณ…

Show Less