Skip to content

ADME

กลยุทธ์การตลาดแบบ-4C-Marketing

Table of Contents

4C Marketing คืออะไร ทำแล้วเจ้าของธุรกิจได้ประโยชน์จริงไหม

ในยุคออนไลน์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารถือเป็นเรื่องง่าย ทำให้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์อย่าง 4C  Marketing หรือกลยุทธ์ 4C เป็นสิ่งที่คนทำธุรกิจให้ความสนใจ เพราะเชื่อว่าการเข้าใจความต้องการของลูกค้าช่วยให้ออกแบบสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้น และในบทความนี้ ADME จะพาทุกคนไปรู้จักกับกลยุทธ์การตลาด 4C หรือ 4C Marketing คืออะไร ? ทำไม มีวิธีนำประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเรายังไง มาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลย

รู้จัก 4C  Marketing กลยุทธ์การตลาดที่นักธุรกิจควรศึกษา

กลยุทธ์การตลาด 4C หรือ 4C Marketing คือกลยุทธ์การตลาดที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองของลูกค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้า พฤติกรรมการซื้อสินค้า ความรู้สึกต่อสินค้าและบริการเป็นอย่างไร หรือเรื่องอื่น ๆ ที่มีส่วนต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า ทำให้การนำกลยุทธ์ 4C เข้ามาใช้จะช่วยให้ผู้ขายหรือบริษัทรับทำการตลาดออนไลน์เห็นภาพได้ชัดเจนว่าควรวางแผนการตลาดอย่างไร ถึงตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มได้ตรงจุดและสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ 4C Marketing ประกอบด้วยตัวอักษร C แบบใดบ้าง

สำหรับกลยุทธ์ 4C Marketing ที่หลายธุรกิจนำมาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจ ประกอบไปด้วย

การผลิตสินค้าหรือบริการที่ไม่ตรงความต้องการลูกค้าส่งผลเสียต่อเจ้าของธุรกิจอย่างมาก เพราะเมื่อไม่รู้ว่าจะผลิตสินค้าหรือบริการไปเพื่อใคร หรือลูกค้าไม่ต้องการและไม่จำเป็นต้องใช้สินค้าส่งผลให้การลงทุนครั้งนี้ขาดทุนมหาศาลและอาจรุนแรงถึงขั้นปิดกิจการ ฉะนั้นเจ้าของธุรกิจควรตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าลูกค้าของแบรนด์เป็นใคร สินค้าหรือบริการแบบไหนที่เขากำลังมองหา แล้วค่อยนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและออกแบบสินค้าหรือบริการให้ตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด

ความคุ้มค่าสำหรับลูกค้าอาจไม่ได้หมายถึงราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงคุณภาพสินค้าว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือไม่ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจควรตั้งราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพและคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ เพราะถ้าสินค้ามีราคาสูงมากแต่คุณภาพที่ได้กลับมาสวนทางกัน ลูกค้าย่อมเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาใกล้เคียงกันแต่ให้ความคุ้มค่ามากกว่า

อีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือเลือกบริการของคุณ คือความสะดวกสบายในการซื้อหรือใช้บริการ โดยเจ้าของธุรกิจอาจสำรวจข้อมูลเรื่องช่องทางจัดจำหน่ายผ่านการสอบถามดังนี้

 • ลูกค้าของแบรนด์มีการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางไหนบ้าง
 • ช่องทางชำระเงินของแบรนด์มีกี่แบบ และแบบไหนที่ได้รับความนิยมจากลูกค้ามากที่สุด
 • บริการขนส่งสินค้าที่ของแบรนด์มีอะไรบ้าง


ซึ่งข้อมูลตรงนี้ทำให้รู้ว่าแบรนด์ของเราต้องเพิ่มความสะดวกสบายตรงส่วนใดบ้าง เพื่อให้ลูกค้าหลากหลายกลุ่มสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น นอกจากกลยุทธ์ 4C Marketing จะช่วยขยายฐานลูกใหม่ก็ยังเป็นการรักษากลุ่มลูกค้าใหม่ไปในตัวอีกด้วย

แน่นอนว่าการจัดช่องทางสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็เป็นสิ่งที่กลยุทธ์การตลาด 4C ให้ความสำคัญ เพราะการสื่อสารที่ดีช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างลูกค้ากับเจ้าของธุรกิจได้มากขึ้น ซึ่งรูปแบบการสื่อสารของ 4C Marketing จะเน้นที่เนื้อหาสาระที่ต้องการนำเสนอและช่องทางที่ต้องการใช้สื่อสารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าของแบรนด์มากที่สุด เพราะเชื่อว่าถ้าสามารถสื่อสารออกไปได้ว่าทำไมเขาถึงเหมาะกับสินค้าหรือมีบริการแบบใดที่ตรงความต้องการของเขา แม้ช่วงแรกลูกค้าอาจยังไม่ตัดสินใจซื้อ แต่เมื่อใดที่ต้องการใช้สินค้าประเภทนี้ ชื่อสินค้าและชื่อแบรนด์ของเราจะเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่เขานึกถึงในทันที

แชร์ 4 วิธีนำกลยุทธ์ 4C Marketing ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

เมื่อทราบกันแล้วว่า 4C Marketing หรือกลยุทธ์การตลาด 4C ให้ความสำคัญกับมุมมองของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของแบรนด์มากที่สุด ทำให้เจ้าของธุรกิจและบริษัท
รับทำการตลาดออนไลน์หลายแห่งนำ Consumer, Cost, Convenience และ Communication มาช่วยวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้สินค้าหรือบริการของแบรนด์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งการประยุกต์ใช้ 4C Marketing กับธุรกิจสามารถทำได้ดังนี้

 1. เริ่มต้นด้วยการใช้ 4C Marketing หรือกลยุทธ์ 4C ทำความเข้าใจลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยการศึกษาพฤติกรรมการซื้อ สินค้าหรือบริการที่สนใจ ความพึงพอใจ
     รวมถึงปัญหาที่พบจากการใช้สินค้าหรือบริการ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น

 2. การวิเคราะห์ราคาและคุณภาพสินค้าของคู่แข่งแล้วนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เราว่ามีการกำหนดราคาสินค้าได้สอดคล้องกับคุณภาพและความคุ้มค่า
     ที่ลูกค้าได้รับมากน้อยเพียงใด นอกจากช่วยให้เห็นการตัดสินใจของลูกค้าแล้วยังทำให้รู้มุมมองของลูกค้าที่มีต่อราคาสินค้าที่เสนอไปว่าตอบโจทย์ความคุ้มค่าจริงหรือไม่
     เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดราคาสินค้าตัวใหม่

 3. การเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้หลากหลาย มีวิธีการชำระเงินที่ครอบคลุม มีบริการขนส่งที่รวดเร็ว
     รวมถึงบริการหลังการขายที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกกลุ่มจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าจนนำไปสู่การกลับมาซื้อสินค้าของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง

 4. การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับเจ้าของธุรกิจ ดังนั้นการใช้ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย และตรงประเด็น
     จะช่วยสร้างภาพจำที่ดีของแบรนด์ ทำให้เวลานึกถึงสินค้าดังกล่าวจะจำได้ทันทีว่าเป็นแบรนด์เรา


กลยุทธ์ 4C Marketing มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจในยุคดิจิทัล

เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาด 4C กับธุรกิจของตนเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ตาม ADME Media มาดูกันว่ากลยุทธ์ 4C Marketing
มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจยุคดิจิทัล

 1. กลยุทธ์ 4C Marketing ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ทำให้การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดตาม 4C Marketing
     จะช่วยให้สามารถโปรโมตสินค้าเข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ


 2. กลยุทธ์ 4C ช่วยให้เจ้าของธุรกิจกำหนดราคาสินค้าหรือบริการได้ตรงกับมุมมองของลูกค้า และถ้าลูกค้ามองว่าสินค้าที่สนใจมอบความคุ้มค่าทั้งเรื่องราคาและคุณภาพ
     นอกจากตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้น ยังมีส่วนช่วยให้ธุรกิจเติบโตและมียอดขายเพิ่มขึ้นในระยะยาว


 3. การสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่ม นอกจากสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจที่ยั่งยืนให้กับ
     สินค้าหรือบริการของแบรนด์อีกด้วย

 4. กลยุทธ์การตลาด 4C ช่วยให้ธุรกิจสร้างความแตกต่างในตลาด เพราะการใช้กลยุทธ์ 4C  Marketing ซึ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้า ความสะดวกที่ได้รับ
     จากการใช้บริการ ความพึงพอใจต่อตัวสินค้า ไปจนถึงวิธีการสื่อสารที่สร้างความประทับใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าวิธีทำการตลาดแบบเดิม ๆ
     ที่เลือกผลิตและพัฒนาสินค้าหรือบริการจากมุมมองของเจ้าของธุรกิจ


จะเห็นได้ว่า 4C Marketing หรือ 4C Marketing คือกลยุทธ์การตลาดที่ช่วยให้เราเข้าใจกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น อีกทั้งกลยุทธ์ 4C ยังช่วยให้มองเห็นจุดบกพร่องของธุรกิจว่าควรปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการอย่างไรถึงตรงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง มาถึงตรงนี้ใครที่อยากแผนการตลาดออนไลน์ครั้งใหญ่ แต่ไม่มั่นใจวางกลยุทธ์การตลาด 4C ด้วยตัวเอง ซึ่งทาง ADME บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์และรับทำการตลาดออนไลน์ พร้อมให้คำปรึกษาในด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
เพื่อให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ