Skip to content

ADME

Brand Awareness คืออะไร

Table of Contents

Brand Awareness คือตัวช่วยให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากขึ้น

รู้หรือไม่ว่า Brand Awareness แปลว่าอะไร? Brand Awareness คือสิ่งสำคัญในการทำการตลาดออฟไลน์และการตลาดออนไลน์ของธุรกิจจากทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็ห้ามพลาดการทำสิ่งนี้ เพราะ Brand Awareness หมายถึงการสร้างการรับรู้แบรนด์หรือธุรกิจของเราส่งไปยังลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของเราได้นั่นเอง ซึ่งในบทความนี้เราจะขอพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องของ Brand Awareness Strategy เพิ่มเติมว่า Brand Awareness Strategy คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในการทำการตลาดในยุคนี้

การสร้าง Brand Awareness ให้กับธุรกิจจำเป็นต้องมีการ Branding ที่โดดเด่นและแข็งแกร่ง รวมถึงจะต้องมีการวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนา Branding ให้สอดคล้องกับการทำ Brand Awareness เพื่อให้ธุรกิจมีเอกลักษณ์ มีความแตกต่าง และทำให้ลูกค้าเห็นว่าธุรกิจของเราพิเศษกว่าใคร ซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของการทำให้ธุรกิจเป็นที่น่าจดจำและนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจในอนาคต

Brand Awareness คือสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจอย่างไร

อย่างที่เราได้บอกไปว่าการสร้าง Brand Awareness คือสิ่งสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ของธุรกิจทุกอุตสาหกรรม เพราะ Brand Awareness Strategy คือสิ่งที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและจดจำธุรกิจของเราได้ ทั้งในด้านของการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายสัมผัสได้ถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจ สินค้า บริการ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งเราจะสามารถแบ่งความสำคัญของ Brand Awareness ออกมาได้เป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

สร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ไม่ว่าจะแบรนด์ของเราจะเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจหรือทำมานานแล้ว การทำ Brand Awareness คือสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เพราะสิ่งนี้จะช่วยทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงการมีอยู่ของธุรกิจ และจะทำให้ธุรกิจหรือบริการของเรากลายมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรก ๆ ของลูกค้าท่ามกลางธุรกิจมากมายนั่นเอง

สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมาย

การทำให้ธุรกิจมี Brand Awareness คือสิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจมาก ๆ เพราะจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับและมีความเชื่อมั่นในธุรกิจของเรา ซึ่ตรงนี้จะช่วยส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจากเราได้ง่ายยิ่งขึ้น แถมยังเป็นสิ่งที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำได้อีกด้วย

สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ

เมื่อเราสร้าง Brand Awareness จนธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นแล้ว ก็จะทำให้เราสามารถนำชื่อเสียงของธุรกิจมาต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้อย่างก้าวกระโดด เช่น คิดสินค้าตัวใหม่ออกมาสู่ตลาด หรือเพิ่มราคาสินค้าได้ เป็นต้น

สร้างคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่ง

อย่างที่เรารู้กันดีว่าการทำธุรกิจทุกประเภทจะมีคู่แข่งอยู่เสมอ และจะมีการแข่งขันในตลาดอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าธุรกิจของเรามี Brand Awareness ที่แข็งแกร่งก็จะทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า นั่นเท่ากับว่าเราจะได้โอกาสหรือมีช่องทางในการขายสินค้าและบริการมากกว่าคู่แข่งนั่นเอง

ระดับที่หลากหลายของ Brand Awareness

เมื่อรู้จักและเห็นว่า Brand Awareness คือสิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจแล้ว ต่อมาก็ต้องรู้ว่า Brand Awareness สามารถแบ่งออกได้หลายระดับ และต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็จะต้องผ่าน Brand Awareness แต่ละระดับให้ได้ เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงการมีอยู่ของธุรกิจหรือบริการของเรา ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องรู้ด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายรับรู้แบรนด์เราในระดับไหน โดยจะสามารถแบ่งระดับของ Brand Awareness ได้ดังนี้

Brand Recognition

การสร้าง Brand Awareness คือจะต้องให้กลุ่มเป้าหมายเริ่มทำความรู้จักกับธุรกิจของเราก่อน โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นการทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักธุรกิจในระดับเริ่มต้น กลุ่มเป้าหมายจะยังไม่สามารถจำชื่อแบรนด์หรือสินค้าของเราได้ ดังนั้นเราจึงต้องสร้างความโดดเด่น ความเป็นเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสนใจและจดจำเราได้ในที่สุด

Brand Recall

ระดับต่อมาของการสร้าง Brand Awareness คือกลุ่มเป้าหมายสามารถจดจำแบรนด์ของเราได้ในทันทีโดยไม่ต้องมีสิ่งกระตุ้น ในแบบที่ถ้าพูดถึงสินค้าหรือบริการหมวดหมู่ที่เราทำขึ้นมาก็จะต้องนึกถึงแบรนด์ของเราเป็นอันดับแรก

ซึ่ง Brand Awareness ระดับ Brand  Recall เป็นระดับที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจมาก ๆ เพราะเท่ากับว่ากลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของแบรนด์เราแล้ว และยังเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเราอีกด้วย 

Brand Top-of-Mind Awareness

เมื่อ Brand Awareness หมายถึงการทำให้แบรนด์เป็นที่รับรู้ในกลุ่มเป้าหมาย เราก็จะต้องทำให้แบรนด์ของเรามาถึงระดับ Brand Top-of-Mind Awareness ให้ได้ เพราะหากเราก้าวขึ้นมาถึงระดับนี้ก็เท่ากับว่าแบรนด์ของเรากลายเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายจดจำได้แบบที่ไม่ต้องมีสิ่งกระตุ้นแล้วนั่นเอง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์ของเราเป็นอันดับแรก ๆ เมื่อต้องตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการในหมวดหมู่เดียวกัน

ซึ่งกว่าจะมาถึงระดับ Brand Top-of-Mind Awareness ได้แบรนด์ของเราจะต้องมีความโดดเด่นฉีกออกมาแบบเห็นได้ชัดว่าแบรนด์ของเรามีความแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ แน่นอน โดยเราจะต้องวางแผนทำโฆษณาที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความแตกต่างและเอกลักษณ์ของแบรนด์ จนกลุ่มเป้าหมายมั่นใจว่าแบรนด์ของเราดีกว่าแบรนด์อื่นจริง  

Brand Preference

เมื่อมาถึงระดับ Brand Preference เราก็จะต้องสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ได้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายยังคงซื้อสินค้าและบริการของเราอยู่เสมอ ซึ่งการสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น คุณภาพสินค้าดีเสมอต้นเสมอปลาย ทำโปรโมชัน มีบริการที่ดี  และมีกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อดึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้อยู่กับแบรนด์และไม่มองหาสินค้าหรือบริการจากแบรนด์อื่นอีก

Brand Loyalty

Brand Loyalty คือระดับของ Brand Awareness ที่ทุกธุรกิจอยากมาถึงกันมากที่สุด เพราะกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจจะมีความภักดีต่อธุรกิจแล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการจากกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ เรียกได้ว่าซื้อใจกลุ่มเป้าหมายสำเร็จแล้วนั่นเอง 

โดยการที่จะมาถึงระดับนี้เราจะต้องสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอยู่ตลอด เพื่อย้ำกับกลุ่มเป้าหมายว่าสินค้าและบริการของเรายังคงมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครและคุณภาพดีเหมือนเดิม จนทำให้กลุ่มเป้าหมายอยู่คู่กับธุรกิจของเราไปตลอดนั่นเอง

Brand Awareness Strategy กลยุทธ์หลักที่ต้องมี!

Brand Awareness Strategy คือกลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้าง Brand Awareness โดยเราสามารถสร้างสรรค์กลยุทธ์ออกมาได้อย่างหลากหลาย เพื่อที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงการมีอยู่ของแบรนด์เรา ซึ่ง ADME จะแชร์กลยุทธ์การสร้าง Brand Awareness ง่าย ๆ ให้อ่านกัน ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

ทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ

การทำให้แบรนด์มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ถือเป็นกลยุทธ์เริ่มต้นที่เราควรทำ นั่นหมายความว่าเราจะต้องสร้างสรรค์ไอเดียออกมาให้ชัดเจนว่าแบรนด์ของเราเป็นอย่างไร จุดไหนคือเอกลักษณ์ที่แท้จริงของแบรนด์ และทำแบรนด์ขึ้นมาเพราะอะไร 

ซึ่งการทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำจะต้องมีโทนการสื่อสารที่ชัดเจนว่าจะเป็นแนวทางการหรือไม่เป็นทางการ แต่ก็สามารถปรับโทนการสื่อสารตามแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราเลือกใช้ได้ นอกจากนี้เรายังจะต้องมีความสม่ำเสมอในการอัปเดตข้อมูลหรือสินค้าอยู่เสมออีกด้วย

เล่าเรื่องราวของแบรนด์

การสร้าง Brand Awareness คือการเล่าเรื่องอย่างหนึ่ง เราสามารถเล่าเรื่องราวของแบรนด์อย่างจุดเริ่มต้น เหตุผลในการทำแบรนด์ รวมถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้เลย เพราะว่าการเล่าเรื่องจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักกับเรามากขึ้น แถมยังดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย

สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์

การทำ Brand Awareness คือไม่จำเป็นต้องขายแต่ผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่เราสามารถสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ตัวเองได้จากการให้ความรู้หรือสร้างความสนุกสนานให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การแชร์ความรู้หรือความบันเทิงผ่านบล็อก พอดแคสต์ เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์นี้ยังเป็นวิธีที่สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย

สร้างคอนเทนต์ที่น่าบอกต่อ

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ควรใช้ในการทำ Brand Awareness คือการสร้างคอนเทนต์ที่ที่น่าบอกต่อ เพราะการทำคอนเทนต์ที่มีความน่าสนใจจะทำให้มียอดแชร์อย่างการส่งให้เพื่อนดู หรืออาจจะกลายเป็นไวรัลได้ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีกับแบรนด์ แถมยังทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย

โปรโมตแบรนด์ด้วยการยิงแอด

กลยุทธ์ที่จะขาดไปไม่ได้สำหรับการทำ Brand Awareness คือการยิงแอดตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีจำนวนผู้ใช้งานมหาศาลอย่าง Facebook Instgram TIkTok เป็นต้น เพราะการยิงแอดบน Social Media แพลตฟอร์มต่าง ๆ จะช่วยให้โฆษณาของแบรนด์ขึ้นตรงกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานได้ทันที ซึ่งกลยุทธ์นี้ทำได้ง่าย ๆ เพียงติดต่อ ADME เข้ามาแบรนด์ของคุณก็จะยิงแอดได้อย่างตรงจุดแน่นอน

เสริมทัพด้วยสื่อสำหรับการทำ Brand Awareness

การใช้สื่อในการสร้าง Brand Awareness คือสิ่งที่ช่วยเพิ่มการรับรู้ให้แบรนด์ได้เป็นอย่างดี และทาง ADME มีบริการรับเขียนคอนเทนต์ กราฟิก และ Motion Graphic พร้อมให้บริการ ซึ่งสื่อแต่ละอย่างล้วนมีความสำคัญและส่งผลดีต่อการสร้าง Brand Awareness ทั้งนั้น โดยสื่อแต่ละอย่างจะมีข้อดีอะไรบ้างนั้น ไปดูกัน

ข้อดีของการเขียนคอนเทนต์

  • ทำให้การมองเห็นและยอดผู้ติดตามของแบรนด์เยอะขึ้น
  • ทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแบรนด์ของเราได้ง่ายขึ้น
  • ทำให้แบรนด์สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด
  • ทำให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ดีและน่าเชื่อถือ
  • ทำให้ SEO มีอันดับสูงขึ้น
  • ทำให้มีฐานลูกค้า
  • ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น
  • ทำให้เว็บไซต์มี Traffic

 

ข้อดีของการทำกราฟิก

  • ทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ
  • ทำให้ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ดี
  • ทำให้สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
  • ทำให้สินค้าและบริการมีความน่าสนใจมากกว่าเดิม
  • ทำให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือ
  • ทำให้นำเสนอสื่อและคอนเทนต์ได้หลากหลายรูปแบบ

 

ข้อดีของการทำ Motion Graphic

  • ทำให้ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าเดิม
  • ทำให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
  • ทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจ่อกับคอนเทนต์
  • ทำให้มีความน่าเชื่อถือ
  • ทำให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น
  • ทำให้คอนเทนต์โดดเด่นมากกว่าคู่แข่ง


เรียกได้ว่าการทำการตลาดออนไลน์ร่วมกับการสร้าง Brand Awareness คือสิ่งที่ธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว เนื่องจาก Brand Awareness คือสิ่งที่จะทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่จดจำและมีชื่อเสียงในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

หลังจากที่ได้รู้กันไปแล้วว่า Brand Awareness แปลว่าอะไร Brand Awareness หมายถึงอะไรและมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจมากน้อยเพียงใดผ่านบทความนี้กันไปแล้ว เราขอรับรองว่าแต่ละแบรนด์จะสามารถเข้าถึงใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแน่นอน เพราะ Brand Awareness Strategy คือกลยุทธ์การสร้างการรับรู้ของแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน