Skip to content

ADME

Domain Name คืออะไร สำคัญต่อเว็บไซต์อย่างไร ADME มีคำตอบ!

Domain Name คืออะไร
ADME พามารู้จัก Domain Name ตัวช่วยให้เว็บถูกจดจำ

Domain Name คืออะไร โดเมนเนม หมายถึงอะไร การตั้งชื่อโดเมนเนม คือสิ่งที่สำคัญต่อการทำเว็บไซต์อย่างไร  ใครที่กำลังสงสัยในความหมายและความสำคัญของ Domain Name ในบทความนี้ ADME จะพาทุกคนไปรู้จักกับ Domain Name ไปพร้อม ๆ กัน

Domain Name คืออะไร

Domain Name หมายถึง ชื่อที่ถูกนำมาใช้ทดแทนการเรียกเป็นหมายเลข IP Address ที่จะทำให้ง่ายต่อการจดจำได้มากกว่า เนื่องจากหากใช้เป็นหมายเลข IP Address ที่มากถึง 16 หลักนั้นอาจทำให้ยุ่งยากต่อการจดจำ ทำให้มีการตั้งชื่อ Domain ขึ้นมาเป็นตัวอักษรให้จดจำง่ายขึ้น 

 ซึ่งโดเมนเนม คือชื่อที่เราจะต้องไประบุไว้ใน Domain Name System เพื่อเป็นการระบุถึง IP Address ของชื่อ Domain ที่เราตั้งไว้ และโดยทั่วไปแล้ว Domain Name จะถูกตั้งโดยใช้ชื่อของธุรกิจ หน่วยงาน หรือชื่อของผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์เพื่อให้เกิดความจดจำได้ง่าย นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การตั้งชื่อโดเมนเนม คือสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการทำเว็บไซต์นั่นเอง 

ตัวอย่างของ Domain Name

 

ชื่อเว็บไซต์

ประเภทของโดเมน (นามสกุล)

www

.google 

.com

www

.youtube

.com 

www

.canva

.com

www

.google

.co.th

www

.joseph

.ac.th

www

.admeadme

.co 

ความสำคัญของ Domain Name

เมื่อรู้กันแล้วว่า Domain Name คืออะไรเราจะมาต่อกันที่ความสำคัญของ Domain Name และเหตุผลว่าทำไมการรับทำเว็บไซต์ต่าง ๆ จึงต้องมีการตั้งชื่อ Domain ซึ่งมีดังนี้

 • ทำให้ผู้ใช้งานจดจำเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น
 • ทำให้เว็บไซต์เหมาะแก่การนำไปใช้ในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
 • ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจำแนกประเภทของเว็บไซต์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
 • ทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

นั่นจึงทำให้โดเมนเนมหมายถึงสิ่งที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของเรากลายเป็นเว็บที่ดี มีคุณภาพ และมีผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นได้นั่นเอง

วิธีการตั้งชื่อ Domain Name

นอกจากเราจะพาทุกคนไปเข้าใจในความหมายว่า Domain Name คืออะไร โดเมนเนม หมายถึงอะไร และรู้ว่า 2 ประเภทของ Domain Name หมายถึงอะไรกันแล้ว เราจะมาพาไปรู้ถึงวิธีการตั้งชื่อ Domain Name ให้เหมาะสม ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

 • การตั้งชื่อ Domain Name ให้ไม่ยาวจนเกินไป เพื่อให้จดจำได้ง่ายและไม่สับสน
 • การตั้งชื่อของ Domain Name จะต้องไม่เกิน 63 ตัวอักษร
 • ในชื่อ Domain Name จะต้องสื่อว่า Domain Name หมายถึงอะไร ให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย 
 • ในการตั้งชื่อว่า Domain Name คืออะไร จะต้องใช้เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด 
 • ในชื่อ Domain Name จะต้องไม่มีการเว้นวรรค 
 • สามารถใช้เป็นภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือใช้เครื่องหมายขีด (-) อยู่ในระหว่างคำแทนการเว้นวรรคได้ แต่ต้องห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ Domain Name 
 • ต้องตั้งชื่อ Domain Name โดยสร้างความจดจำให้ผู้ใช้งานรู้ได้ว่าโดเมนเนมหมายถึงอะไร 
 • ตั้งชื่อ Domain Name ด้วยชื่อของธุรกิจ แบรนด์ หน่วยงาน ชื่อของผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ หรือชื่อที่สื่อถึงความหมายของเว็บไซต์มากที่สุด 

 

นอกจากนี้เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อ Domain Name ด้วยวิธีเหล่านี้

 • หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อย่อ เพราะยากต่อการจดจำได้ว่าชื่อ Domain Name คืออะไร และทำให้เว็บไซต์ดูไม่มีความน่าเชื่อถือและดูไม่เป็นมืออาชีพ
 • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายขีด (-) เพราะจะทำให้ผู้ใช้งานพิมพ์ค้นหาได้ยาก

หลีกเลี่ยงการใช้คำที่กำกวมหรือเป็นคำที่เข้าใจได้ยากว่าชื่อโดเมนเนมหมายถึงอะไร

 

2 ประเภทของ Domain Name

หากสงสัยว่า Domain Name คืออะไร มีกี่ประเภท ADME ขอจำแนกประเภทของ Domain Name ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ Domain 2 ระดับ และ Domain 3 ระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามองค์ประกอบของ Domain Name ดังนี้

1. Domain 2 ระดับ 

Domain 2 ระดับ จะประกอบไปด้วย www.ชื่อโดเมน.ประเภทของโดเมน ซึ่งประเภทของโดเมนหรือที่เรามักเรียกว่านามสกุลที่ลงท้ายอยู่ใน Domain 2 ระดับนี้จะมีความหมายที่แตกต่างกันไป แล้วนามสกุลที่ต่อท้าย Domain Name คืออะไร มีความหมายอย่างไร ไปดูกัน

ประเภทของโดเมน (นามสกุล)

ย่อมาจาก

ความหมาย

.com 

Commercial 

นามสกุล Domain สำหรับธุรกิจ แบรนด์ หรือองค์กรที่แสวงหาผลกำไรต่าง ๆ อีกทั้งยังมักถูกนำไปใช้เป็นเว็บไซต์ส่วนตัว

.net

Network 

นามสกุล Domain ที่มักใช้กับผู้ให้บริการทาง Internet หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเครือข่าย

.org 

organization

นามสกุล Domain สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร รวมถึงเว็บไซต์ของส่วนราชการบางประเภท

.gov

government

นามสกุล Domain สำหรับองค์กรของรัฐบาล

.edu 

education

นามสกุล Domain สำหรับสถาบันการศึกษา

.info

information 

นามสกุล Domain ของเว็บไซต์ที่อยู่ในรูปแบบของการให้ข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ

2. Domain 3 ระดับ

Domain 3 ระดับ จะประกอบไปด้วย www.ชื่อโดเมน.ประเภทของโดเมน.ประเทศที่จดทะเบียน (ซึ่งโดยส่วนมากจะจดทะเบียนในประเทศตัวเอง) ซึ่งประเภทของโดเมนหรือที่เรามักเรียกว่านามสกุลที่ลงท้ายอยู่ใน Domain 3 ระดับ ที่จดทะเบียนในประเทศที่พบบ่อย ได้แก่ .co , .net , .or , .go และ .ac 

แล้วประเภทของนามสกุลของ Domain 3 ระดับ ที่ลงท้ายอยู่ใน Domain Name หมายถึงอะไร โดเมนเนม คืออะไรไปดูกัน

ประเภทของโดเมน (นามสกุล)

ย่อมาจาก

ความหมาย

.co

Commercial 

นามสกุล Domain สำหรับการค้า บริษัท องค์กร ธุรกิจที่แสวงหากำไร และมักถูกนำไปใช้ในเว็บไซต์ส่วนตัวหรือเว็บไซต์ประเภทอื่น ๆ

.net

Network 

นามสกุล Domain ที่มักใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวกับเครือข่าย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงเว็บไซต์ประเภทอื่น ๆ

.or

organization

นามสกุล Domain สำหรับองค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร และเว็บไซต์ของส่วนราชการบางประเภท

.go

government

นามสกุล Domain สำหรับองค์กรของรัฐบาล

.ac

education

นามสกุล Domain สำหรับองค์กรที่เป็นสถาบันการศึกษา

ตัวอย่าง ตัวย่อของประเทศใน Domain Name ที่จดทะเบียนในประเทศ เช่น

ตัวย่อของประเทศใน Domain Name 

ย่อมาจาก

ความหมาย

.th

Thailand

นามสกุล Domain สำหรับประเทศไทย

.my

Malaysia

นามสกุล Domain สำหรับประเทศมาเลเซีย

.vn

Vietnam

นามสกุล Domain สำหรับประเทศเวียดนาม

.jp 

Japan

นามสกุล Domain สำหรับประเทศญี่ปุ่น

.cn

China

นามสกุล Domain สำหรับประเทศจีน

.uk

United Kingdom 

นามสกุล Domain สำหรับประเทศอังกฤษ

.ca

Canada

นามสกุล Domain สำหรับประเทศแคนาดา

.hu 

Hungary

นามสกุล Domain สำหรับประเทศฮังการี

.au 

Australia

นามสกุล Domain สำหรับประเทศออสเตรเลีย

.nz

New Zealand

นามสกุล Domain สำหรับประเทศนิวซีแลนด์

.br

Brazil

นามสกุล Domain สำหรับประเทศบราซิล

เพียงเท่านี้ก็ตอบคำถามที่หลายคนสงสัยที่ว่า Domain Name คืออะไร และ Domain Name หมายถึงกันได้แล้ว! 

หากใครยังมีข้อสงสัยว่าโดเมนเนมหมายถึงอะไร Domain Name คืออะไร หรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์เพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามวิธีการตั้งชื่อ Domain Name และ เรื่องราวที่จะทำให้การทำการตลาดออนไลน์ของธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นที่ ADME ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์เพื่อธุรกิจทุกระดับ